• Vasa-Hrana-Svinje

SVINJE

Životni vek
Prirodno 10 – 15 godina. Svinje gajene za meso žive 4 – 5 meseci.

Prirodno ponašanje
Svinje su najinteligentnije od svih farmskih životinja, društvene su i veoma radoznale. U mnogo čemu se još uvek ponašaju kao i njihovi divlji preci. Vole da žive u malim grupama, da istražuju okolinu i da traže hranu rijući po tlu njuškom. Krmača se pre prašenja osamljuje i pravi gnezdo. Veoma je posvećena mladuncima.

Zašto ih držimo kao farmske životinje
Zbog proizvodnje mesa i mesnih prerađevina, kože i drugo.

Kako svinje žive na farmama
U intenzivnim sistemima gajenja koji preovlađuju svuda u svetu, pa i kod nas, svinje se drže isključivo u zatvorenom prostoru. Krmače i veprovi za priplod drže se u zasebnim boksovima, a mlađe kategorije u grupnim. Najveći broj farmi ima kaveze sa rešetkastim podovima bez slame, što je životinjama neudobno i izaziva povrede nogu. Kao posledica prevelikog broja životinja u objektima, vazduh je prezasićen amonijakom, pasu česta respiratorna oboljenja.

Razmnožavanje
Svinje se razmnožavaju veštačkim osemenjavanjem, jedan deo ženskog podmlatka se ostavlja za priplod, a ostatak i muška prasad, nakon obavezne kastracije, ide u tov. Prasad se rano odbija od majke, čime se postiže veći broj prašenja svake krmače.

Kavezi za krmače još uvek nisu zabranjeni u većini evropskih zemalja, uključujuči i našu. Krmača je u oboru tako malom da ne može da se okrene ni oko svoje ose. To je urađeno da bi u svakom objektu moglo da se smesti što više životinja i zbog lakše kontrole. Kao i kod ostalih farmskih životinja u intenzivnim sistemima gajenja, ishrana svinja na farmama sastoji se kako od biljnih hraniva, tako i od koncentrata životinjskog porekla.

Razlozi za ovakav način ishrane su – brži tov, niže cene hrane, manji troškovi, pa samim tim i profitabilnija proizvodnja. Međutim, postavlja se pitanje: da li je tako proizvedeno meso zdravo za čoveka?

DA LI STE ZNALI?
Svinje ne mogu da se znoje, pa se rashlađuju valjanjem u blatu.