• ZivotinjePrirodno

Definicija

Šta je dobrobit životinja?

Naučno je dokazano da su životinje osećajna bića koja, kao i čovek, mogu da osete bol, patnju i stres. Zbog toga je obaveza čoveka da poštuje životinje i brine o njihovoj dobrobiti.

Dobrobit zivotinje je stanje organizma koje pokazuje kako se zivotinja nosi sa uslovima sredine u kojima zivi. Dobrobit zivotinje je dobra ukoliko je (zasnovano na naucnim dokazima) životinja zdrava, udobno smeštena, uhranjena, bezbedna, u stanju da ispolji prirodno ponašanje i ukoliko ne pati od nepri­jatnih stanja kao što su bol, strah i stres.“ (Terrestrial Animal Health Code, OIE 2014)

Pet sloboda

Dobrobit životinja može se proceniti na osnovu međunarodno prihvaćenog koncepta „Pet sloboda“:

  1. Sloboda od gladi i žeđi – kroz obezbeđivanje dovoljnih količina kvalitetne hrane i sveže vode;
  2. Sloboda od neudobnosti – kroz obezbeđivanje odgovarajućeg zaklona i mesta za odmor;
  3. Sloboda od bola, povreda i bolesti – kroz obezbeđivanje brze i adekvatne veterinarske nege i preventivne zdravstvene zaštite;
  4. Sloboda od straha i stresa – kroz obezbeđivanje uslova i postupaka koji ne dovode do mentalne patnje životinje;
  5. Sloboda ispoljavanja prirodnih oblika ponašanja – karakterističnih za vrstu kojoj životinja pripada – kroz obezbeđivanje dovoljno prostora, adekvatnih objekata za držanje životinja i odgovarajućeg društva životinja iste vrste.

Dobrobit se može izmeriti!

Dobrobit životinja je objektivna, naučna kategorija koja se može izmeriti primenom posebnih znanja i metoda. Evropska unija razvila je alate za procenu dobrobiti životinja, zahvaljujući kojima potrošači, proizvođači i zakonodavci imaju pouzdanu informaciju o stanju dobrobiti životinja od kojih potiču prehrambeni proizvodi.