• Potrosaci1

Otkupljivači

Otkupljivači

“Mi smo se obavezali da obezbedimo najviše standarde dobrobiti životinja
u čitavom našem lancu snabdevanje”
(izvod iz politike dobrobiti životinja Marks&Spencer)

Otkupljivači su veza između proizvođača i potrošača i samim tim imaju veliku ulogu u očuvanju i poboljšanju dobrobiti životinja.

Mnogi supermarketi prepoznali su potrebu da obrate veću pažnju na standarde o dobrobiti kao sastavnom delu svoje korporativne socijalne odgovornosti.

Trgovinski lanci imaju moć da nametnu stroge zahteve u pogledu proizvoda koji plasiraju, odnosno da promovišu kvalitetne proizvode životinjskog porekla.

IDEALAN SUPERMARKET BUDUĆNOSTI = PRIJATELj DOBROBITI ŽIVOTINjA

Nadamo se da će jednog dana potrošači moći da kupuju u supermarketu gde:

 • Svo crveno meso, živinsko meso, mleko i jaja i njihovi proizvodi potiču od životinja koje su slobodno gajene. Proizvodi će biti jasno obeleženi posebnim oznakama.
 • Nijedan proizvod od ribe neće poticati sa konvecionalnih intenzivnih farmi.
 • Sve farmske životinje koje se gaje radi proizvodne hrane imaće adekvatne uslove za život u kojima će moći da ispolje oblike ponašanja koje su karakteristični za njenu vrstu.
 • Nijedna životinja neće biti podvrgnuta sakaćenju (repa, zuba, kljuna) ili kastraciji.
 • Nijedan proizvod neće biti prihvaćen koji potiče od rase farmske životinje stvarane i odgajane na način koji ugrožava njihovu dobrobit, kakve su npr. brzorastuća živina i slično.
 • Nijedan genetski modifikovani ili klonirani proizvod, kao ni muška telad zaklana na rođenju, neće biti prihvaćeni.
 • Neće biti prihvaćen nijedan proizvod od životinja hranjenih promotorima rasta, kao ni od onih kod kojih je primenjen genetski inženjering koji šteti njihovoj dobrobiti (npr. goveđi somatotropni hormon za krave i slično).
 • Neće se prodavati nijedan proizvod koji potiče od egzotičnih životinja, kao ni oni koji su proizvedeni od divljih životinja ili onih koji su problematični sa aspekta dobrobiti životinja (npr. bela teletina, meso emua ili noja, žablji bataci, foie gras – guščja pašteta i slično).
 • Sve životinje će biti zaklane na lokalnim klanicama da bi se smanjilo vreme prevoza. Nijedna životinja neće poticati sa stočne pijace.
 • Sve životinje, uključujući ribe, biće zaklane na human način, koji podrazumeva primenu efikasnog omamljivanja pre iskrvarenja.
 • Kompanije će težiti da konstantno poboljšavaju dobrobit farmskih životinja investiranjem u istraživanja
 • Kompanije će imati definisanu politiku o dobrobiti životinja sa ciljevima koji će biti obnavljani na osnovu godišnjih izveštaja.

tekst prilagođen od CIWF 2007.