• Potrosaci3

Potrošači

Potrošači

“Mnogi faktori doprinose proizvodnji sigurne i zdrave hrane, ali
zdravlje i dobrobit životinja su od najvećeg značaja.“
(Svetska organizacija za zdravlje životinja-OIE, 2004)

Zašto potrošači brinu o dobrobiti životinja?

Poslednjih godina, raste svest potrošača o značaju ishrane kvalitetnom, bezbednom i zdravom hranom. Jedan od faktora koji utiče na njihove potrošačke odluke jeste i dobrobit farmskih životinja. Potrošači žele hranu životinjskog porekla proizvedenu uz poštovanje standarda dobrobiti farmskih životinja, svesni da od načina na koji se životinje gaje zavisi kvalitet i bezbednost hrane.

Potrošači u Srbiji i EU imaju slične stavove

„Sve veći broj evropskih potrošača zabrinuto je za dobrobit životinja
od kojih se dobijaju meso, jaja i mlečni proizvodi.“
(Dokument EU: „Od farme do trpeze“, 2004)

Potrošači smatraju da bi farmske životinje trebalo da se drže, hrane i reprodukuju u prirodnim uslovima, na način da su im potrebe zadovoljene i da mogu da ispolje svoje prirodno ponašanje. Oni žele da kupuju proizvode koji su nastali uz poštovanje standarda dobrobiti farmskih životinja.

U Evropskoj uniji (u zavisnosti od zemlje) od 21 do 67% potrošača u Evropskoj Uniji razmišlja o dobrobiti životinja prilikom kupovine mesa i mesnih proizvoda (Eurobarometar, 2006), dok je u Srbiji ovaj procenat 50% (Ipsos Strategic Marketing, 2010).

Istraživanja Eurobarometra, pokazala su da u Evropskoj uniji (u zavisnonosti od zemlje) od 33 do 81% potrošača je spremno da plati dodatnu cenu za kokošija jaja proizvedena u skladu sa standardima dobrobiti životinja (Eurobarometar, 2006), dok u Srbiji ovaj procenat iznosi 63% (Ipsos Strategic Marketing, 2010).

Sve veća zainteresovanost potrošača za proizvode dobijene u skladu sa standardima dobrobiti životinja podstiče proizvođače i otkupljivače proizvoda životinjskog porekla u Evropskoj uniji da im ovakve proizvode ponude.

Potrošači u Srbiji i EU nemaju istu priliku da biraju

„Manje od 1% jaja u Srbiji proizvedeno je u skladu sa najnovijim propisima o gajenju koka nosilja u EU. To je jedan od razloga zašto jaja nisu na listi proizvoda za izvoz u EU“
(Medijski instraživački centar, 2012)

U zemljama EU potrošači imaju priliku da biraju između hrane proizvedene u industrijskim sistemima gajenja životinja, i hrane proizvedene u skladu sa višim standardima dobrobiti životinja. Nažalost to u Srbiji nije slučaj. U Srbiji još uvek ne postoji tržište proizvodima koji su nastali uz poštovanje višim standarda dobrobiti farmskih životinja.

ORCA želi da sa potrošačima stvori promenu!

Donoseći odluke o kupovini u svakodnevnom životu, utičemo na kreiranje ponude. Ukoliko izaberemo da podržimo proizvođače koji poštuju visoke standarde dobrobiti životinja i kupimo njihove proizvode, ješćemo kvalitetniju hranu i direktno uticati na bolje uslove života za hiljade životinja koje žive na farmama u Srbiji.