• Uloga-O4

Kampanje

Kampanje

Realizaciju projekta „Dobrobit za sve“ prate promotivne aktivnostima u cilju podizanja svesti potrošača o značaju dobrobiti farmskih životinja za kvalitet i bezbednost hrane životinjskog porekla. Promotivne aktivnosti projekta uključuju aktivnu komunikaciju sa medijima putem saopštenja, ličnog kontakta i konferencija, zatim informisanje građana o projektim aktivnostima putem internet prezentacije i društvenih mreža, kao i prezentaciju projekta kroz sastanke i susrete sa ciljnom javnosti i učešće na različitim događajima organizovanim tokom godine (sajmovima, konferencijama, seminarima).

Preuzmite promotivne materijale: