• Piramida---strana-Akcija

Akcija!

Akcija!

Na standarde dobrobiti farmskih životinja utiču: političari, otkupljivači i prerađivači, farmeri i potrošači koji se nalaze na različitim mestima u „piramidi moći.

Samo ako su u proces uvođenja standarda uključeni svi akteri moguće je obezbediti zdrav i bezbedan proizvod za potrošače, profit za farmera i otkupljivača, odnosno kvalitetan život farmskih životinja – moguće je obezbediti DOBROBIT ZA SVE.

KAKO POTROŠAČI UTIČU NA DOBROBIT FARMSKIH ŽIVOTINjA?

„Svaki put kada na nešto potrošiš novac, zapravo dajes glas
za verziju sveta u kome želiš da živiš“ (Anna Lappe)

Potrošači su pokretačka sila promena u oblasti načina gajenja farmskih životinja, odnosno baza „piramide moći“. Potrošači kreiraju tržište. Mi potrošači imamo naročitu snagu i odgovornosti – da izborom namirnica za koje ćemo dati novac zapravo kreiramo ponudu proizvoda životinjskog porekla u trgovinskim lancima ili na pijaci i direktno utičemo na dobrobit životnja od kojih ti proizvodi potiču.

Ukoliko izaberemo da podržimo proizvođače koji poštuju više standarde dobrobiti životinja prilikom njihovog gajenja, zajedno možemo unaprediti dobrobit hiljada životinja u Srbiji i uticati da hrana koju jedemo bude zdravija i bezbednija.

Potrošač je svako od nas. To znači da je u našim rukama ključ unapređenja dobrobiti farmskih životinja u Srbiji.

KAKO FARMERI BRINU O DOBROBITI ŽIVOTINJA

Bolje sprečiti, nego lečiti

Kako bi mogao da unapredi dobrobit životinja vlasnik, odnosno držalac mora da poznaje potrebe životinja koje drži, kao i da zna da različite životinjske vrste imaju različite potrebe.

Korisni saveti kako da sprečite ugrožavanje dobrobiti vaših životinja:

  • Redovno obilazite i posmatrajte svoje životinje. Redovnim obilascima upoznajete bolje svoje životinje i njihove oblike ponašanja. Tako ćete lakše prepoznati promene u njihovom ponašanju i dobrobiti.
  • Redovno proveravajte hranu, vodu i pristup skloništu koji su dostupni vašim životinjama.
  • Naučite da prepoznate opšte znake bola i stresa kod životinja koje gajite.
  • Ophodite se prema životinjama na način koji neće prouzrokovati stres i bol kod životinja.
  • Naviknite životinje na odvajanje od grupe kao i na kontakt sa ljudima, kako bi se smanjio strah od izolacije, odnosno kontakta sa ljudima.
  • Pažljivo se ophodite prema vašim životinjama prilikom obavljanja neprijatnih stočarskih procedura. Tako ćete smanjiti negativne efekte ovih zahvata, a umanjiće se i negativna asocijacija koju životinje mogu imati u vezi sa procedurama i ljudima koji o njima brinu.
  • Potražite stručni savet. Konsultujte se sa svojim veterinarom i savetnikom iz stručne poljoprivredne službe kako možete unaprediti zdravlje i dobrobit svojih životinja, odnosno smeštaj, ishranu i svakodnevnu brigu o životinjama.

Imajte uvek na umu pravilo „Pet sloboda“, jer vam ono može poslužiti kao koristan vodič za proveru dobrobiti životinja koje gajite.