• Hrana5

Država i L.S.

Država i lokalna samouprava

Garancija minimalnih standarda

Država ima naročito važnu ulogu kada je u piranju planiranje unapređivanja procesa dobrobiti farmskih životinja, izrada i primena propisa u ovoj oblasti. Usvajajući propise, država uspostavalja minimalne standarde dobrobiti farmskih životinja.

U Srbiji je 2009. godine usvojen Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“, broj 41/09), koji, između ostalog, uređuje dobrobit farmskih životinja prilikom gajenja, prometa, prevoza i klanja. Na osnovu zakona usvojen je i niz pravilnika kojima se preciznije određuju pomenuta pitanja i koji su deo implementacione strukture propisa u oblasti dobrobiti životinja.

Podrška visokim standardima

Država i lokalne samouprave mogu imati značajnu ulogu u primeni različitih podsticajnih mera koje su usmerene na podsticaj određenih vidova proizvodnje, odnosno amortizaciju ekonomskih gubitaka u početnim fazama proizvodnje.

Interes države za dostizanje viših standarda u oblasti dobrobiti životinja ogleda se u njihovom pozitivnom uticaju na jačanje konkurentnosti proizvoda životinjskog porekla na domaćem i evropskom tržištu, a samim tim i na održiv ruralni razvoj. Ovo je naročito izraženo nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojim su se Srbiji otvorila vrata za izvoz proizvoda na zahtevno tržište Evropske Unije, koje snabdeva preko 500 miliona potrošača.