• Vasa-Hrana-Kokoske-Nosilje

Zašto je važna?

Pet dobrih razloga za brigu o dobrobiti farmskih životinja

Dobrobit životinja je povezana sa kvalitetom života ljudi jer predstavlja značajan faktor ekonomskog razvoja, društvenog blagostanja i zaštite životne sredine. Razloga za brigu o dobrobiti farmskih životinja ima mnogo. Mi smo ih grupisali u pet celina:

  1. Osećajnost – životinje su osećajna bića koja mogu osetiti bol, patnju i stres, baš kao i ljudi. Čovek ima moralnu obavezu i dužnost da životinjama koje drži obezbedi uslove koji odgovaraju njihovim potrebama.
  2. Bezbednost hrane – dobrobit životinja znači proizvodnja zdrave i bezbedne hrane životinjskog porekla za potrošače.
  3. Rast produktivnosti – dobrobit životinja znači bolji rast, veća proizvodnost i uspešnija reprodukcija farmskih životinja.
  4. Dobit – dobrobit životinja znači povećanje konkurentnosti, pristup novim tržištima i veći profit
  5. Obaveza – dobra dobrobiti životinja je zakonska obaveza vlasnika, odnosno držalaca životinja u Srbiji.

Ovo su razlozi zbog kojih dobrobit životinja zaokuplja sve više pažnju potrošača, proizvođača, otkupljivača i zakonodavaca koji intenzivno rade na obezbeđivanju proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa višim standardima dobrobiti životinja.

Upravo zbog njenog značaja, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) navodi da, “dobrobit životinja ne treba da bude tretirana kao samostalno pitanje, već kao deo važnih društvenih ciljeva kojima doprinosi, kao što su bezbednost i sigurnost hrane, zdravlje ljudi i životinja, zaštita životne sredine, bezbednost ljudi na radu, ruralni razvoj, ravnopravnost polova i socijalna pravda.“