• Uloga-O1

Konsalting

Stručna savetodavna podrška

ORCA obezbeđuje savetodavnu podršku poljoprivrednim proizvođačima za postizanje viših standarda dobrobiti farmskih životinja. To činimo kroz procenu stanja postojećih kapaciteta, sprovođenje obuka, individualnii rad sa poljoprivrenim proizvođačima, studijska putovanja i slično.

Viši standardi dobrobiti farmskih životinja predstavljaju ključni preduslov za ostvarivanje boljeg plasmana proizvoda životinjskog porekla, odnosno stvaranje ekonomski isplative i ekološki prihvatljive poljoprivredne proizvodnje, koja treba da bude okosnica seoskog razvoja.

Zdrava, bezbedna i kvalitetna hrana zavisi od načina gajenja životinja, veterinarske nege i ishrane životinja. Proizvodnja mesa, mleka i jaja u sistemima koji obezbedjuju bolju dobrobit zivotinja, omogucava i bolji kvalitet i bezbednost prehrambenih proizvoda.

„Sve veći broj evropskih potrošača zabrinuto je za dobrobit životinja od kojih se dobijaju meso, jaja i mlečni proizvodi. Ovo je dovelo do razvoja jasnih pravila koja se odnose na gajenje, prevoz i klanje živine, svinja i goveda. Pravila se stalno unapređuju, u skladu sa novim naučnim saznanjima.“ (From Farm to Fork, EU, DG SANCO, jul 2004.)

Prema istraživanju Eurobarometra (2006), preko 50% potrošača Evropske unije bi platilo više za proizvode koji ispunjavaju visoke standarde dobrobiti životinja, dok u Srbiji taj procenat iznosi 30% (Ipsos Strategic Marketing, 2010).