• Uloga-O3

Propisi

Propisi i strategije

ORCA doprinosi unapređivanju pravnog okvira razvoja dobrobiti životinja, veterinarstva, stočarstva, bezbednosti hrane, zaštite životne sredine i drugih srodnih oblasti. Kroz predlaganje izmena i dopuna određenih zakonskih rešenje ORCA je doprinela oblikovanju sledećih propisa:

 • Zakon o dobrobiti životinja sa većinom podzakonskih akata (2009 … 2014),
 • Zakon o stočarstvu (2009, 2012),
 • Zakon o zaštiti prirode (2009, 2010),
 • Zakon o veterinarstvu (2005, 2010, 2012),
 • Zakon o bezbednosti hrane (2009),
 • Zakon o organskoj proizvodnji (2010),
 • Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (2010, 2012),
 • Krivični zakonik (2005 … 2013),
 • Zakon o prekršajima (2013),
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009, 2011, 2013),
 • Zakon o lokalnoj samoupravi (2007, 2014),
 • Zakon o komunalnim delatnostima (2011).

Istovremeno ORCA je aktivno učestvovala u izradi sledećih strateških dokumenata:

 • Nacionalni program za integraciju Srbije u EU (2008 … 2012),
 • Nacionalna strategije održivog razvoja i Akcionog plana za sprovođenje NSOR (2008),
 • Strategija razvoja poljoprivrede Srbije (2005),
 • Nacionalni program ruralnog razvoja od 2011 do 2013 (2011),
 • Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju (2011),
 • Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024 (2014).

Prateći efektivnost zakonskih rešenja, ORCA nastoji da konstruktivnim predlozima doprinese unapređivaju zakonskog i strateškog ambjenta koji će doprineti društvenom blagostanju i zaštiti životine sredine.