• Put-Standarda-Strana-Standa

Standardi

Standardi dobrobiti životinja

Minimalni (zakonski) standardi

Svako ko gaji farmske životinje, bavi se njihovim prevozom ili klanjem, mora da obezbedi da dobrobit životinja ispunjava kriterijume koje propisuju zakoni koje donosi država. Ovo je minimalni standard dobrobiti životinja čije je poštovanje zakonska obaveza svakog proizvođača, prevoznika i klanice.

Razvoj propisa kojima se uređuje dobrobit farmskih životinja zaokuplja sve više pažnju nacionalnih zakonodavaca, ali i međunarodnih organizacija. Tokom prethodne tri decenije ova oblasti je u Evropskoj uniji definisana nizom propisa koji se većinom odnose na životinje namenjene ishrani i životinje koje se koriste u eksperimentalne i druge naučne svrhe. Evropska komisija je usvojila Akcioni plan za zaštitu i dobrobit životinja za period od 2006-2010, a potom i Strategiju dobrobiti životinja za period 2012-2015 kojima se postavljaju strateški ciljevi i opisuju budući koraci u implementaciji. Zaštita različitih vrsta farmskih životinja je regulisana nizom direktiva i uredbi, a istovremeno zemlje EU imaju i svoje nacionalno zakonodavstvo koje operacionalizuje zahteve iz acquis communautaire u vezi sa gajenjem, prevozom i klanjem farmskih životinja. U Srbiji je 2009. godine usvojen Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“, broj 41/09), koji, između ostalog, uređuje dobrobit farmskih životinja prilikom gajenja, prometa, prevoza i klanja. Na osnovu zakona usvojen je i niz pravilnika kojima se preciznije određuju pomenuta pitanja i koji su deo implementacione strukture propisa u oblasti dobrobiti životinja. Ovo propisi predstavlja okvir za definisanje obaveznog standarda dobrobiti farmskih životinja koji određuje minimalne kriterijume dobrobiti za različite vrste i kategorije farmskih životinja.

Viši (ORCA) standardi dobrobiti životinja

Značajan broj potrošača na evropskom kontinentu želi više od minimalnih standarda: oni žele da kupe namirnice životinjskog porekla koje su proizvedene u procesu u kojem je poštovan viši stepen dobrobiti životinja. Zbog toga u zemljama Evropske unije postoji više privatnih sertifikacionh šema koje garantuju potrošačima da je određeni proizvod nastao uz poštovanje ovakvih standarda u pogledu dobrobiti životinja.

U Srbiji je ORCA, na osnovu rezultata nacinalnog istraživanja stanja dobrobiti životinja i iskustva iz evropskih zemalja, izradila više standarde dobrobiti farmskih životinja. ОRCA standarde razvili su vodeći evropski stručnjaci za dobrobit životinja sa Univerziteta u Bristolu (Velika Britanija) uz podršku domaćih stručnjaka, na osnovu prakse zemalja EU, a na osnovu standarda dobrobiti životinja iz Velike Britanije i to Britanskog kraljevskog udruženja za sprečavanje surovosti prema životinjama (Royal Society for the Prevencion of Cruelty to Animals RSPCA). ОRCA standardi se odnose na dobrobit farmskih životinja pri gajenju, odnosno na njihovu ishranu, smeštaj, okruženje, zdravlje i menadžment na farmama. Standarde koji će se odnositi na prevoz i klanje životinja potrebno je tek razviti. Istovremeno potrebno je naglasiti da su ORCA standardi razvijeni u formi preliminarne verzije standarda, te da postoji prostor da se do njihovog zvaničnog usvajanja, izvrše određene izmene i dopune.

ORCA veruje da će primena ovih standarda doprineti razvoju dobre poljoprivrede prakse na farmama, obezbediti bolje uslove životinjama na farmi, unaprediti njihovo zdravlje i dobrobit, higijenu u objektima i doprineti sprečavanju i širenju zaraznih bolesti. Ovo su faktori koji ne samo da unapređuju dobrobit životinja, već istovremeno povećavaju produktivnost, smanjuju gubitke i povećavaju profit proizvođača, kroz proizvodnju zdrave i bezbedne hrane životinjskog porekla.