• Vasa-Hrana-Kokoske-Nosilje

KOKOŠKE NOSILJE

Životni vek
Prirodno 7 – 9 godina. Na farmama 12 – 18 meseci.

Prirodno ponašanje
Žive u jatima, potreban im je kontakt sa drugim pripadnicima sopstvene vrste. Vole da istežu krila i da čiste perje valjajući se u prašini. Vole da čeprkaju i kljucaju u potrazi za hranom. Potrebno im je kretanje. Gnezde se.

Zašto ih držimo kao farmske životinje
Zbog proizvodnje jaja.

Kako koke nosilje žive na farmama
Intenzivni (industrijski) sistem proizvodnje, znači da su ptice u zatvorenom prostoru, u takvim uslovima smeštaja, ishrane i razmnožavanja, gde je osnovni cilj što brža i jeftinija proizvodnja, odnosno maksimalno iskorišćavanje životinja.

Po nekoliko kokošaka smešteno je zajedno u tesnim kavezima koji im ne omogućavaju normalno kretanje, krila su im podrezana radi uštede u prostoru, kljunovi često skraćivani da bi se sprečilo povređivanje i samopovređivanje (koji se javljaju usled neprirodnih uslova života „stereotipna ponašanja1“). Česti su i problemi sa nogama zbog žičanog poda koji je lakši za održavanje higijene kaveza, ali izaziva bolesti nogu kod živine. Kavezi se nalaze u nekoliko nivoa, jedan iznad drugog (tzv. Baterije ili redovi), a u objektima obično ima nekoliko redova kaveza. Kod nas su baterijski sistemi gajenja koka nosilja široko rasprostranjeni, ali je Evropska unija donela odluku o zabrani ovakvih sistema od 2012 godine.

Iako su kokoške biljojedi, sem hraniva biljnog porekla – kukuruz, pšenica, suncokretova i sojina sačma – daju im se koncentrati na bazi ribljeg, mesnog ili koštanog brašna, zato što životinjski proteini daju više energije i omogućavaju nošenje više jaja.

Ovako intenzivno iskorišćavanje životinja dovodi do toga da nakon 18 meseci kokoške pokazuju znake iscrpljenosti, smanjene nosivosti, poboljevaju, pa je uobičajena praksa da se odnesu na klanje, a da se objekat naseli mladim, svežim jatom.

Razmnožavanje
U prirodi kvočka leži na jajima, grejući ih dok ne dođe vreme izleganja. Na farmama su sva jaja u inkubatoru. Kada se pilići izlegu, prebacuju se na uzgojne farme gde ostaju prvih nekoliko nedelja. Mlade kokice se šalju na farme za proizvodnju jaja čim su dovoljno stare da nose.

DA LI STE ZNALI?
Kvočke imaju jaku potrebu da se gnezde pre nošenja jaja. Ta potreba je tako jaka da bi u eksperimentalnim uslovima kokoške savladale čitav niz prepreka samo da stignu do mesta gde mogu da se gnezde.